Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

 - Türkiye’de ve Dünya’da yoksulluğun giderilmesi ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak için çalışmalar yapmak.

 - Gerçek ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere zamanında ve yeterli düzeyde destek vermek.

 - Sınıf ayrımcılığına sebebiyet veren maddi ve manevi unsurların minimize edilebilmesi için çalışmalar yapmak.

 - Gençlere sosyal yardım kurumu aracılığı ile kolektif hareket etme bilinci kazandırmak.

 - Sosyal yardımlaşmayı gençler için bir araç kılıp, hayatta ki sosyal görevler hususunda bilinçlenmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak.

VİZYONUMUZ

Yerelden genele doğru verdiği sosyal yardım hizmetinin kalitesini arttıran, toplumun sosyal paylaşım hususunda ki sorunlarına çözüm getirebilen ve özellikle gençlerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanında bilinçlenmelerini, görev ve sorumluluk almalarını sağlayacak lider bir sivil toplum kuruluşu olma.

ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

 - Öncü olmak.

 - Sosyal sınıflar arasında köprü olmak.

 - Emanet bildiğimiz kaynakları en uygun şekilde kullanmak.

 - Şeffaf ve sorgulanabilir olmak.

 - Şahsı veya markayı değil hizmeti ön planda tutmak.

 - Din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan yardım etmek.

 - Gençleri sosyal yardımda öncü kılmak.